Vitajte
Lambda Core
Lambda Core
News & Events
Copyright © 2017 Radovan Palík
Stránka o logickom a funkcionálnom programovaní
Funkcionálne programovanie a jazyk Scheme - (961,0kB, reprint 2007, kompletná kniha o funkcionálnom programovaní s množstvom riešených príkladov)
Funkcionálne programovanie