Informatika
Lambda Core
Lambda Core
Copyright © 2014 Radovan Palík
Maturitné otázky
Stránka o logickom a funkcionálnom programovaní
MO 01 MO 02 MO 03 MO 04 MO 05
MO 06 MO 07 MO 08 MO 09 MO 10
MO 11 MO 12 MO 13 MO 14 MO 15
MO 16 MO 17 MO 18 MO 19 MO 20
MO 21 MO 22 MO 23 MO 24 MO 25
MO 26 MO 27 MO 28 MO 29 MO 30
Prezentácie
Vývojové prostredie Pascal-u na stiahnutie
Odkazy