Lambda Calcul
Lambda Core
Lambda Core
Copyright © 2014 Radovan Palík
Funkcionálne programovanie
Stránka o logickom a funkcionálnom programovaní
Funkcionálne programovanie a jazyk Scheme - (961,0kB, reprint 2007, kompletná kniha o funkcionálnom programovaní s množstvom riešených príkladov)
Funkcionálne programovanie
Články
subory.pdf  - práca so súbormi s národným kódovaním (57,4kB)
gui1.pdf  - práca s grafickým rozhraním (100kB)
gui2.pdf - práca s grafickým rozhraním - posuvníky (76kB)
gui3.pdf  - práca s grafickým rozhraním - bitové mapy a obrázky (244kB)